สร้างรายได้ ให้กับพื้นที่ของคุณ

ด้วยระบบจัดการของ Espro สามารถเพิ่มผู้ใช้บริการหรือผู้พักอาศัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในหลากหลายสถานที่ อาทิเช่น อพาร์ทเมนด์ คอนโด

สิ่งอำนวยความสะดวก

icon-attract-tenants

เพิ่มยอดผู้ใช้บริการ

เพราะเครื่องชาร์จ EV ไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นในการเดินทางสำหรับคุณ

icon-differentiate

สร้างความแตกต่าง

สร้างความแตกต่างโดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ของคุณ

icon-manage-easily

ระบบปฏิบัติการ hands-off

เพื่อง่ายต่อการจัดการระบบหลังบ้าน รวมถึงลดต้นทุนค่าดูแลรักษา

icon-count-on

ความน่าเชื่อถือของระบบ

รับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ

ง่ายต่อการจัดการระด้วยระบบปฏิบัติการ ESPRO EV

การจัดการสถานีแบบแฮนด์ออฟ

สถานีชาร์จเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ที่จัดการโดยอัตโนมัติ

icon-hands-off

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของซอฟด์แวร์

เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบซอฟด์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของสถานที่นั้นๆได้ตามความต้องการของคุณ

icon-customize

ราคาที่ยืดหยุ่นได้

คุณสามารถกำหนดราคาให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ รวมถึงปรับเปลี่ยนราคาให้เข้ากับช่วงเวลานั้นๆตามความต้องการของคุณได้

icon-pricing
Noodoe-EV-OS-Mockup
icon-guarantee

ระดับความพร้อมใช้งานสูงสุดถึง 98%

ความพร้อมของนวัตกรรมและการใช้งานสูง สามารถเพิ่มรายได้ในธุรกิจของคุณได้อย่าต่อเนื่อง

icon-count-on

การรายงานผลที่ละเอียดและครอบคลุม

จากการเก็บข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนของสถานีชาร์จ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ

icon-intuitive

ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายและเป็นระบบ ส่งผลให้คุณสามารถรวบรวมและตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

Scroll to Top