Espro คือผู้ให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

แบบครบวงรทั้งในประเทศและอาเซียน

Espro มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับระบบ IOV (Internet to Vehicle) ในการจัดการพลังงานสะอาดเพื่อสร้างโลกปลอดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

ด้วยความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทำให้ ESPRO สามารถพัฒนาเครือข่ายรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว

IMG_3787

ทำไมต้อง ESPRO

เพราะเรามีเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรม
รวมไปถึงเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกปัญหาของคุณให้ ESPRO ช่วยดูแล

14

เข้าถึงการชาร์จได้ถึง 14 ประเทศ

83+

สถานที่ตั้ง

2M+

ลดคาร์บอนฟุตปริ้นได้ถึง 2 ล้านกิโลกรัมต่อปึ

Espro-DC120P-2023-Charging-Car

พันธมิตร ESPRO

Espro ขอขอบคุณลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ผู้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
เพื่อเราจะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

Scroll to Top